روز: آذر ۵, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:جلسه ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور اعضای این کمیسیون و مهندس تقی…