روز: آذر ۲۹, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- شریفه جمشیدی:پانزدهمین اجلاس جهانی تنوع زیستی روز چهارشنبه، هفتم دسامبر (۱۶ آذر) به مدت۱۲ روز در مونترال…