آرشیو: رویدادهای مسئولیت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:اولین اجلاس دبیران مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی فردا چهارشنبه۱۶ اسفندماه در سالن شهید آوینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:نشست هم اندیشی ملاحظات و الزامات محیط زیستی و اجتماعی پروژه میدان نفتی سهراب  هفتم اسفندماه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: هشتمین نشست مدیران رسانه با موضوع «مسئولیت اجتماعی و رسانه» روز یکشنبه هشتم بهمن ماه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:هشتمین نشست از سلسله نشست های مسئولیت اجتماعی با محوریت نقد و بررسی سومین گزارش پایداری…