آرشیو: رویدادهای مسئولیت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به همت دانشگاه شهید چمران اهواز امروز…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز در راستای ترویج ونهادینه کردن مسئولیت اجتماعی اولین جشنواره…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی که جلوه‌ای از هم‌افزایی دو نمایشگاه بزرگ و باسابقه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:دومین دوره نشست انتقال تجربیات مسئولیت پذیری اجتماعی توسط دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران  در سالن…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- شریفه جمشیدی:جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای اولین بار در…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:جلسه ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور اعضای کمیسیون،کارشناسان و دعوت از دکتر…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:سمینار حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با موضوع«حاکمیت شرکتی،ضرورت بقا و عملکرد سازمان ها…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:دومین نشست کارآفرینی اجتماعی در ایران با موضوع «سازمان های مردم نهاد و کارآفرینی اجتماعی،مروری بر تجارب…