آرشیو: یادداشت

علی ربیعی:هشتم اسفند، روز جهانی سازمان‌های مردم نهاد است. بی‌تردید بخشی از سازمانهای مردم‌نهاد، مرتبط با دوران مدرن و گسترش…

رسانه مسئولیت اجتماعی: امروز در دنیا تعریف مشخص و دقیقی از مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی به‌وجود آمده به‌گونه‌ای‌که این مفهوم استانداردسازی…