آرشیو: شهروندان

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: نشست علمی  بسط مفهومی و نظری مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با همراهی انجمن ایرانی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم نهاد و نیکوکاری ایران امروز یکشنبه۲۵ تیر ماه به همت شبکه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار: امروزه بسیاری از شهرداری ها در کشورهای مختلف به صورت جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه…

رسانه مسئولیت اجتماعی:۲۸فروردین روز بین المللی هموفیلی است. به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی:پل طبیعت به مناسبت فرار رسیدن روز بین‌المللی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:رابطه بین مردم و شرکت ها برای تحقق مسئولیت اجتماعی دوطرفه است.به همین دلیل نیز در…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:در شرایطی که جامعه ما نیاز به آرامش و کاهش چالش های اجتماعی دارد یکی از…