آرشیو: شهروندان

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:مسئولیت اجتماعی چگونه می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی تأثیرگذار باشد و زمینه کاهش آسیب های…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:اظهارات امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ورئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت…