آرشیو: محیط زیست

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:با وقوع سیلاب در منطقه رودبال استهبان در استان فارس تاکنون۲۳ نفر از هم وطنانمان جان…