English EN Persian FA
  دوشنبه, آذر ۲۰
  English EN Persian FA

  اخبار ویژه

  اخبار ویژه

  جدیدترین ها در رسانه مسئولیت اجتماعی

  رسانه مسئولیت اجتماعی: گزارش سال ۱۳۹۹ مسئولیت اجتماعی میدکو، سومین گزارش منتشرشده در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی عملکرد این شرکت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و محیط زیســتی اســت.…

  «رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:اولین همایش حکمرانی دانش مبنا و حکمرانی سرزمینی با حضور دکتر مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، مهدی چمران رئیس شورای شهر اسلامی تهران،…

  معرفی کتاب اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

  این کتاب با مطالعه و بررسی اقدامات شرکت ها و سازمان هایی که به مسئولیت اجتماعی خود عمل نموده و یا در این زمینه دارای سابقه عملی می باشند و با انتشار اساسنامه و یا منشور مسئولیت اجتماعی زمینه فعالیت در این مسیر را هموار نموده اند و فرصت انعکاس ، انتشار گزارشات و اقدامات آن ها را در معرض دید و داوری علاقمندان و جامعه قرار میدهند.

  مطالعه بیشتر

  هفته نامه مدیریت مسئولیت اجتماعی

  شماره ۴۹

  شماره ۴۸

  شماره ۴۷

  شماره ۴۶

  فعالان مسئولیت اجتماعی کشور

  سازمان ها

  شرکت ها

  تشکل ها

  سازمان ها و دولت

  آسیب های اجتماعی

  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،گزارش سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی منتشر شد!

  آرشیو بر اساس تاریخ