آرشیو: سازمانها و دولت

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم نهاد و نیکوکاری ایران امروز یکشنبه۲۵ تیر ماه به همت شبکه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار: امروزه بسیاری از شهرداری ها در کشورهای مختلف به صورت جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه…

رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس سامان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام گفت: طی سال گذشته ۸۷۰ میلیارد تومان در قالب مسئولیت‌های…

رسانه مسئولیت اجتماعی: طرح ایمن‌سازی و دیوارکشی توقفگاه‌های خودرو زائران اربعین مرز بین‌المللی چذابه توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع…