آرشیو: شهروندان

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:رابطه بین مردم و شرکت ها برای تحقق مسئولیت اجتماعی دوطرفه است.به همین دلیل نیز در…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:در شرایطی که جامعه ما نیاز به آرامش و کاهش چالش های اجتماعی دارد یکی از…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که از غروب آخرین سه‌ شنبهٔ ماه اسفند، تا…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به همت دانشگاه شهید چمران اهواز امروز…