ماه: آبان ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:دومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی سیاست های…