ماه: دی ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:دومین دوره نشست انتقال تجربیات مسئولیت پذیری اجتماعی توسط دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران  در سالن…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی: صبح امروز دوشنبه مراسم هفتمین دوره « امین الضرب » با حضور نخبگان،صاحب نظران و…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- شریفه جمشیدی:جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای اولین بار در…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- شریفه جمشیدی:«بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء» یکی از مراکز خیریه است که از دختران معلول ذهنی مراقبت می…