روز: آذر ۱۳, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: بنجامین فرانتا، مدرس تاریخ در دانشگاه استنفورد، در جست‌وجو برای یافتن تاریخ پنهان تغییرات اقلیمی، بالاخص برای…