روز: آذر ۱۵, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:در راستای توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار تفاهم نامه همکاری بین رسانه مسئولیت اجتماعی و…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:بر اساس  اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵تا ۲۰۳۰، کلیه ی کشورهای عضو…