روز: خرداد ۲۸, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: در بیست و دومین دوره جوایز صنعت روابط عمومی ایران در سازمان مدیریت صنعتی جایزه برترین سازمان…