روز: خرداد ۵, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی:  همزمان با یکصد و پانزدهمین سالروز اکتشاف نفت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران…