روز: خرداد ۲۶, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی « جایزه رهبری فکری مسئولیت اجتماعی روابط عمومی » دریافت کرد. به گزارش…