روز: خرداد ۶, ۱۴۰۲

مسئولیت اجتماعی: دکترمحمد مجاور شیخان که همزمان با مدیرعاملی پازارگاد، در هلدینگ خلیج فارس به عنوان مشاور دکتر علی عسکری نیز…

رسانه مسئولیت اجتماعی: بالا بردن سطح مهارت کارکنان شاغل و همچنین آموزش جوانان جهت اشتغال در واحد های صنعتی، یکی…