روز: خرداد ۱۷, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: استاندار بوشهر گفت: ۵۷۲ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌ها برای توسعه…