روز: خرداد ۱۹, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: محمد حسین جعفری سمیع: تهران در گذشته نه چندان دور، شهری بود با باغات زیبا و کوچه…