روز: خرداد ۸, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: همایش یکصد برند ملی برتر با رویکرد مسئولیت اجتماعی، مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین‌المللی…

رسانه مسئولیت اجتماعی؛ در همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، عنوان شرکت…

رسانه مسئولیت اجتماعی: در جریان همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و…

رسانه مسئولیت اجتماعی: در همایش سراسری یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی، لوح سپاس برند برتر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی…