روز: خرداد ۱۶, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی: اولین دور از سلسله نشست های مطالعات، پژوهش و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکتی در سال ۱۴۰۲، در…