روز: دی ۱۸, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:جلسه ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور اعضای کمیسیون،کارشناسان و دعوت از دکتر…