ماه: بهمن ۱۴۰۱

رسانه مسئولیت اجتماعی: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در جلسه بررسی رفع موانع تولید با حضور معاون قضایی دادستان…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:طرح اقدام و عمل طرحی است که سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار تدوین کرده است.…