روز: دی ۴, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:مرکز مطالعات نشنال‌اینترست در گزارشی به قلم دو پژوهشگر مسائل بین‌الملل به ریسک‌سنجی ۱۰رخداد بین‌المللی احتمالی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:دومین نشست کارآفرینی اجتماعی در ایران با موضوع «سازمان های مردم نهاد و کارآفرینی اجتماعی،مروری بر تجارب…