روز: دی ۶, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:دانشمندان در آستانه سال ۲۰۲۳ میلادی در رابطه با افزایش شدید گرمای جهانی در سال میلادی…