ماه: آذر ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- شریفه جمشیدی:پانزدهمین اجلاس جهانی تنوع زیستی روز چهارشنبه، هفتم دسامبر (۱۶ آذر) به مدت۱۲ روز در مونترال…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهوم نوینی است که در سال های اخیر مورد توجه شرکت های مختلف در…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به بررسی توافق‌های اخیر سرمایه‌گذاری چین در…