روز: دی ۱۷, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار: قاره اروپا در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در بین قاره های جهان پیشگام بوده و بسیاری…