آرشیو: مسئولیت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که از غروب آخرین سه‌ شنبهٔ ماه اسفند، تا…

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی،کنگره بین الملی مددکار اجتماعی در ایران در حال برگزاری است. دبیر کل فدراسیون جهانی مددکاران…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:طرح اقدام و عمل طرحی است که سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار تدوین کرده است.…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:«بحران های اجتماعی و زیست محیطی در دوران معاصر قابل تبیین به واسطه بحران ارزش ها…