آرشیو: آلودگی هوا

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:جلسه ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور اعضای کمیسیون،کارشناسان و دعوت از دکتر…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:شرکت های پتروشیمی همواره  روی این موضوع تأکید دارند که استانداردهای لازم را در زمینه آلایندگی ها و…

رسانه مسئولیت اجتماعی: مسوولیت اجتماعی در قبال محیط زیست یک رسالت همگانی و ملی است. این مسوولیت علاوه بر اینکه…