آرشیو: وزارت نفت

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:اولین اجلاس دبیران مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی فردا چهارشنبه۱۶ اسفندماه در سالن شهید آوینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی…