آرشیو: نفت

رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس سامان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام گفت: طی سال گذشته ۸۷۰ میلیارد تومان در قالب مسئولیت‌های…