آرشیو: معرفی کتاب

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی،:کتاب «روابط‌عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ای‌اس‌جی» صبح روز چهارشنبه_۲۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۲_ با حضور پروفسور ساروخانی پدر علم جامعه‌شناسی ارتباطات…