آرشیو: مشارکت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:رابطه بین مردم و شرکت ها برای تحقق مسئولیت اجتماعی دوطرفه است.به همین دلیل نیز در…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:دومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی سیاست های…

برگزاری دومین نشست توجیهی با نمایندگان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور در خصوص نخستین جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سلامت ۲۴…