آرشیو: مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

رسانه مسئولیت اجتماعی:نماینده منتخب مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در نشست روز ۱۸ اردیبهشت با مدیرکل…