آرشیو: خوزستان

رسانه مسئولیت اجتماعی: طرح ایمن‌سازی و دیوارکشی توقفگاه‌های خودرو زائران اربعین مرز بین‌المللی چذابه توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:در اغلب کشورهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی موفقیت های مهمی به دست آورده اند دولت نقش…