آرشیو: جامعه

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: هشتمین نشست مدیران رسانه با موضوع «مسئولیت اجتماعی و رسانه» روز یکشنبه هشتم بهمن ماه…

رسانه مسئولیت اجتماعی: گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران ، در نظر دارد با برگزاری یک نشست تخصصی مجازی،…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:با اعتراضاتی که در هفته های اخیر در کشور رخ داده چشم انداز آینده کشور نیاز به تحلیل…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: بیتا خداویسی _ شرکت‌های بزرگ در دنیا روش‌های تجاری برای پایدار کردن وضعیت خود اجرا می‌کنند اما…