آرشیو: بحران آب

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:گزارش جدید گاردین حکایت از تازه‌ترین هشدار جهانی درباره کمبود آب  شیرین دارد.دانشمندان ناسا  با اتکا…