آرشیو: آسیب های اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که از غروب آخرین سه‌ شنبهٔ ماه اسفند، تا…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:طرح اقدام و عمل طرحی است که سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار تدوین کرده است.…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: مجموعه ساترا در اقدامی سوال برانگیز با استفاده سلیقه‌ای از ابزار اینماد جهت بستن درگاه…