آرشیو: مسئولیت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:داستان تصادفات جاده ای در ایام تعظیلات نوروز در ایران به یک سریال تکراری تبدیل شده که…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:اولین اجلاس دبیران مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی فردا چهارشنبه۱۶ اسفندماه در سالن شهید آوینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:نشست هم اندیشی ملاحظات و الزامات محیط زیستی و اجتماعی پروژه میدان نفتی سهراب  هفتم اسفندماه…