آرشیو: مسئولیت اجتماعی

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛نشست انجمن های مسئولیت اجتماعی با دکتر محسن ولیئی معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور روز یکشنبه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی در شرایط کنونی در ایران چیست؟ برای نهادینه کردن…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: براساس آمارهای رسمی میزان سرانه فضای سبز تهران در شرایط کنونی در حدود۱۵ متر است…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:داستان تصادفات جاده ای در ایام تعظیلات نوروز در ایران به یک سریال تکراری تبدیل شده که…