آرشیو: علوم انسانی

رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی « جایزه رهبری فکری مسئولیت اجتماعی روابط عمومی » دریافت کرد. به گزارش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست نقد و بررسی قوانین و اسناد بالادستی در مسئولیت اجتماعی امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه در انجمن…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به همت دانشگاه شهید چمران اهواز امروز…