آرشیو: اخلاقی و انسانی

رسانه مسئولیت اجتماعی:شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد تومان…

رسانه مسئولیت اجتماعی : دومین نشست فعالان مدنی با نمایندگان تشکل‌ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد،…