آرشیو: اخلاقی و انسانی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم نهاد و نیکوکاری ایران امروز یکشنبه۲۵ تیر ماه به همت شبکه…

رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی « جایزه رهبری فکری مسئولیت اجتماعی روابط عمومی » دریافت کرد. به گزارش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست نقد و بررسی قوانین و اسناد بالادستی در مسئولیت اجتماعی امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه در انجمن…