آرشیو: اخلاقی و انسانی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که از غروب آخرین سه‌ شنبهٔ ماه اسفند، تا…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی: امروز چهاردهم اسفندماه به نام روز نیکوکاری نام گذاری شده است. روزی که می تواند…