آرشیو: اخبار ویژه

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:کشورهای اروپایی در زمینه مسئولیت اجتماعی جز کشورهای پیشگام در بین کشورهای جهان بوده اند. یکی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:یکی از ارکان اصلی مسئولیت اجتماعی توجه به حقوق و وضعیت کاری کارمندان و کارگران است.نهادها و…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:در سالهای اخیر اروپا در حوزه انجام مسئولیتهای اجتماعی فعال تر از دیگر قاره ها بوده…

«رسانه مسولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:بانک صادرات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ١٣۵٨ در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی،…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:یکی از چالش های تحقق مسئولیت اجتماعی در ایران موضوع توانمند سازی جوامع محلی است. در اغلب موارد…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:عمان یکی از کشورهای عربی منقطه خاورمیانه است که در  کنار امارات متحده عربی در زمینه…