روز: مرداد ۸, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:دکترسعدالله نصیری قیداری رییس دانشگاه شهید بهشتی تهران و دبیر کل سابق کمیسیون ملی یونسکو در ایران می…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: دکتر علی اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از سخنرانان همایش مسئولیت اجتماعی و صنعت…