ماه: تیر ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:با وقوع سیلاب در منطقه رودبال استهبان در استان فارس تاکنون۲۳ نفر از هم وطنانمان جان…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:شرکت ها و بنگاه هایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی مدل مفهومی برای خود تعریف می…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: کره جنوبی از جمله کشورهایی است که در سال های اخیر در زمینه مسئولیت اجتماعی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:در اغلب کشورهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی موفقیت های مهمی به دست آورده اند دولت نقش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور دکتر ایمان اسلامیان معاون توسعه مدیریت و…