آرشیو: مسئولیت اجتماعی شرکت نفت

رسانه مسئولیت اجتماعی:مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت از بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با…