آرشیو: اشتغال

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:بسیاری از صنایع کشور از کمبود نیروی کار ماهر رنج‌ می‌برند و این در حالی است که به…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:کشورهای اروپایی در زمینه مسئولیت اجتماعی در بین کشورهای جهان سرآمد هستند. یکی از کشورهای اروپایی…