آرشیو: اتاق بازرگانی ایران

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم نهاد و نیکوکاری ایران امروز یکشنبه۲۵ تیر ماه به همت شبکه…

 رسانه مسئولیت اجتماعی: محمدحسین جعفری سمیع:یکی از شاخصه های جوامع توسعه یافته، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل آسیب های اجتماعی…

رسانه مسئولیت اجتماعی: گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران ، در نظر دارد با برگزاری یک نشست تخصصی مجازی،…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:جلسه ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور اعضای کمیسیون،کارشناسان و دعوت از دکتر…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:سمینار حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با موضوع«حاکمیت شرکتی،ضرورت بقا و عملکرد سازمان ها…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:دومین نشست کارآفرینی اجتماعی در ایران با موضوع «سازمان های مردم نهاد و کارآفرینی اجتماعی،مروری بر تجارب…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به بررسی توافق‌های اخیر سرمایه‌گذاری چین در…