آرشیو: آیین نامه مسئولیت اجتماعی بنگاهها

رسانه مسئولیت اجتماعی:فولاد مبارکه در راستای تحقق مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع…