آرشیو: گزارش مسئولیت اجتماعی

رسانه مسئولیت اجتماعی: یکی از بزرگترین طرح‌های مسئولیت اجتماعی اسنپ که از ابتدای راه‌اندازی اسنپ اجرا شده، معافیت از کمیسیون…

رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد میزان سرمایه گذاری ایمیدرو در توسعه زیرساخت های برخی شهرستان های…