ماه: خرداد ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:اظهارات امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ورئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-آرش کیانفر:مهم ترین پیامدهای اجتماعی مشکلات اقتصادی در جامعه چیست؟ چه راهکارهایی برای این مشکلات وجود دارد؟ تحریم…